Idea Konkursu

Kreator - powiatowy konkurs informatyczny przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Turniej jest organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie.

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie strony internetowej pod tytułem – "A to Polska właśnie" zwanej dalej Projektem.

 Każda strona będzie oceniana wg podanych kryteriów: design, treść, technologie.

- zawartość - treść, obrazy, zdjęcia i inne elementy, unikalne treści w prezentacji.

- design - wygląd graficzny strony, czytelność, przejrzystość, estetyka, wykonanie, kompozycja, staranność, unikalność.

- nawigacja - menu pomagające w poruszaniu, wyszukiwarka na stronie, mapa strony i inne elementy.

- szybkość - czas ładowania strony głównej i podstron.

- dostępność - spójność danych, dostosowanie do różnych rozdzielczości, działanie pod różnymi przeglądarkami, kontrast między tłem a tekstem, wielkość czcionki, łączenie kolorów.

- technologie - ważne czy strona jest napisana tylko przy pomocy HTML, czy zostały użyte także inne technlogie (PHP, ASP, JavaScript, DHTML, Flash, Python itd.). Będziemy zwracać uwagę na to, czy strona oparta jest o darmowe skrypty, CMS-y, czy została wykonana w całości przez autora.

- prezentacja – w tej części sprawdzana jest umiejętność mówienia, wiedza w zakresie wyznaczonym przez temat, umiejętność formułowania odpowiedzi, umiejętność obrony własnego stanowiska, sprawność oraz poprawność językowa.