^Back To Top
 • 1 Szkoła kreatywna - z innowacjami
  TECHNIK LOGISTYK - klasa wojskowa "Bezpieczeństwo Narodowe" ......................... TECHNIK EKONOMISTA / HANDLOWIEC - psychologia biznesu ................................... TECHNIK INFORMATYK - tworzenie gier / robotyka ......................................................... TECHNIK SPEDYTOR - bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona osób i mienia
 • 2 Technik informatyk
  to osoba wykształcona w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności głównie z zakresu budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, oraz przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.
 • 3 Technik logistyk
  to nowy zawód poszukiwany na rynku polskim, ale i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz zasobami materiałów, surowców, produktów i ich przemieszczania w przestrzeni i czasie w ten sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.
 • 4 Technik spedytor
  to osoba, która organizuje transport towarów importowanych, eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swoją pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komp uterów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych.
 • 5 Technik ekonomista / handlowiec
  Ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Zajmuje się księgowością, podatkami, sprawozdawczością finansową oraz budżetem firmy. Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.
baner

Informacje dla rodziców

                                                                                                                                                    Oława, 04.10.2019 r.

KOMUNIKAT DYREKTORA

Dyrektor Szkoły przypomina, że uczniowie są zobowiązani na zajęciach lekcyjnych, oraz w czasie przerw przebywać na terenie szkoły, który wyznacza ogrodzenie. Dotyczy to również osób,
które nie uczęszczają na religię lub nie ćwiczą na wychowaniu fizycznym Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczniów opuszczających jej teren samowolnie.

Przejście na salę gimnastyczną możliwe jest tylko drogą wewnętrzną wzdłuż terenów zielonych szkoły. Brama przy sali będzie zamykana o godz. 8. 15 i otwierana po ostatniej lekcji na sali w danym dniu.

Na terenie całego obiektu szkolnego obowiązuje całkowity zakaz palenia, w tym także papierosów elektronicznych.

Zakazuje się również otwieranie okien na korytarzach szkolnych i klatkach schodowych. W salach lekcyjnych możliwe jest korzystanie tylko z funkcji uchylania okna.

Uczniowie nie mogą wjeżdżać samochodami na plac przed szkołą oraz parkować na nim.

Przypomina się, że droga wzdłuż terenu szkoły jest drogą publiczną objętą przepisami o ruch drogowym. Jej tarasowanie w jakikolwiek sposób, także przez pieszych, stwarza zagrożenie
dla bezpieczeństwa jej użytkowników.

Do wiadomości:

uczniów

                                                                                                          Jadwiga   Braniewska

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                         Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie

 

 

 

Terminy spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów

w roku szkolnym 2019/2020

 

9 września 2019 r. – godz. 16. 30 – klasy I Technikum czteroletniego i Branżowej Szkoły I stopnia po gimnazjum (aula),następnie spotkanie z wychowawcami w klasach - godz. 17. 15

– klasy I Technikum 5-letniego i Branżowej Szkoły I stopnia po szkole podstawowej (aula), następnie spotkanie z wychowawcami w klasach - godz. 17.00

– klasy II, III i IV – spotkanie z wychowawcami w klasach

12 listopada 2019 r. – godz. 17.00 – 17. 45 (klasowe zebrania rodziców) - godz. 17. 45 – 18. 30 (konsultacje indywidualne z nauczycielami)

5 lutego 2020 r. – godzina zostanie podana w osobnym komunikacie

2 kwietnia 2020 r. – godz. 17.00 – 17. 45 (klasowe zebrania rodziców) -godz. 17. 45 – 18. 30 (konsultacje indywidualne z nauczycielami)

 

RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2

ul. 3 Maja 18 e

55 – 200   Oława

BANK SPÓŁDZIELCZY w OŁAWIE

ul. Pałacowa 13

Numer rachunku 30 9585 0007 0010 0016 3877 0001

 

DZIENNIK ELEKTRONICZNY

Szanowni rodzice,

dostęp do Dziennika Elektronicznego utworzą Państwu wychowawcy poszczególnych klas.

Warunkiem jest przekazanie wychowawcy adresu e-mail rodzica.

Mając już założone konto, należy wejść w zakładkę E-Dziennik na naszej stronie.

Zostaniecie przekierowani na stronę dziennika i poproszeni o wpisanie loginu - Waszego adresu e-mail.

Logując się po raz pierwszy należy nie wpisywać hasła, tylko wybrać opcję poniżej "Przywracanie dostępu".

Aktywacja konta nastąpi po wybraniu, na koncie pocztowym, wygenerowanego linku.

 

UBEZPIECZENIE NNW dzieci

Szanowni Rodzice,

Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła postanowiła nie narzucać Rodzicom oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. „NNW szkolne”.

Coraz więcej szkół z Polsce (również w naszym regionie) decyduje się na formę indywidulaną ubezpieczenia uczniów w związku z faktem, że ze względu na wejście w życie przepisów RODO i IDD , list MEN zawieranie polisy w formie grupowej jest dla placówki obciążające i wymaga m.in.:

- uzyskania przez szkołę zgody rodzica na przekazanie danych osobowych dziecka,

- zebrania przez szkołę składek, - doręczenia każdemu rodzicowi Ogólnych warunków ubezpieczenia i uzyskanie potwierdzenia doręczenia,

- przygotowania listy osób ubezpieczonych.

Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne. Spośród nadesłanych przez różne Towarzystwa ofert Ubezpieczenia NNW szkolnego, zdecydowaliśmy o wyborze indywidualnych ubezpieczeń NNW z oferty Generali. Pozostawiając Rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia, polecamy skorzystanie z portali on-line Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic może wybrać zakres i składkę ubezpieczenia, które najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom. Dodatkowym atutem obu ofert jest możliwość, w ramach jednej polisy, ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek, z możliwością dobrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.

Obecne ubezpieczenie grupowe NNW szkolne obowiązuje do 31.08.2019 roku, dlatego prosimy o zakup ubezpieczenia ucznia do 15.09.2019 ( w razie wypadku do tej daty będzie można jeszcze zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie).

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego Kodu Opiekuna 66092, który gwarantuje 10% rabatu składki na wszystkie ubezpieczone dzieci (kod działa na stronie www.bezpieczny.pl/66092 ).

Film instrukcja jak kupić ubezpieczenie: https://bezpieczny.pl/pomoc-video

Link do oferty : https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/66092

Link do zakupu z rabatem :  https://bezpieczny.pl/nnw/kupszkola/66092

Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny

W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Kowalik, tel. 508 238 997  lub biuro: tel. 58 718 92 53

 ubezpieczenie

 

CYBERPRZEMOC I UZALEŻNIENIA OD INTERNETU

Gdzie szukać pomocy?

Oława - Wydział Profilaktyki Uzależnień w Oławie tel. 71 313 25 17 (w każdą środę w godz. 15:30 do 18:00) – uzależnienia behawioralne.

Wrocław – Poradnia Leczenia Uzależnień tel. 71 77 66 300 (Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" sp. z o. o., Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18).

800 100 100 - telefon zaufania dla rodziców (bezpłatny dla telefonów komórkowych i stacjonarnych).

111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (bezpłatny dla telefonów komórkowych i stacjonarnych) oraz strona internetowa: www.116111.pl – można zadawać pytania on line przez całą dobę.

www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl, www.helpline.org.pl, www.dyzurnet.pl, www.stopcyberbullying.org.

 

Slajd1

Slajd2

Slajd3

Szanowni Rodzice,
Niniejszym informujemy, iż w roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła postanowiła nie narzucać Rodzicom oferty grupowego ubezpieczenia NNW, tzw. „NNW szkolne”.

Coraz więcej szkół z Polsce (również w naszym regionie) decyduje się na  formę indywidulaną ubezpieczenia uczniów w związku z faktem, że ze względu na wejście w życie przepisów RODO i IDD , list MEN zawieranie polisy w formie grupowej jest dla placówki obciążające i wymaga m.in.:

- uzyskania przez szkołę zgody rodzica na przekazanie danych osobowych dziecka,
- zebrania przez szkołę składek,
- doręczenia każdemu rodzicowi Ogólnych warunków ubezpieczenia i uzyskanie potwierdzenia doręczenia,
- przygotowania listy osób ubezpieczonych.

 Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.
Spośród nadesłanych przez różne Towarzystwa ofert Ubezpieczenia NNW szkolnego, zdecydowaliśmy o wyborze indywidualnych ubezpieczeń NNW z oferty Generali.
Pozostawiając Rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia, polecamy skorzystanie z portali on-line Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic może wybrać zakres i składkę ubezpieczenia, które najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom.
Dodatkowym atutem obu ofert jest możliwość, w ramach jednej polisy, ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci, będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek, z możliwością dobrania dla każdego z nich innego wariantu ubezpieczenia.

Obecne ubezpieczenie grupowe  NNW szkolne  obowiązuje do 31.08.2019 roku, dlatego prosimy o zakup ubezpieczenia ucznia do 15.09.2019 ( w razie wypadku do tej daty będzie można jeszcze zgłosić szkodę i uzyskać odszkodowanie).

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego Kodu Opiekuna 66092, który gwarantuje 10% rabatu składki na wszystkie ubezpieczone dzieci

(kod działa na stronie www.bezpieczny.pl/66092 ).

Film instrukcja jak kupić ubezpieczenie: https://bezpieczny.pl/pomoc-video

Link do oferty : https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum/66092

Link do zakupu z rabatem :  https://bezpieczny.pl/nnw/kupszkola/66092

Link do OWU : https://bezpieczny.pl/dokument/owu-bezpieczny

Link do Tabeli urazów : https://bezpieczny.pl/dokument/tabela-bezpieczny


W sprawie wszelkich pytań czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Kowalik, tel. 508 238 997  lub biuro: tel.
58 718 92 53

 

Copyright © 2013. ZSP 2 w Oławie Rights Reserved.


Facebook youtube

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information