^Back To Top
 • 1 Szkoła kreatywna - z innowacjami
  TECHNIK LOGISTYK - klasa wojskowa "Bezpieczeństwo Narodowe" ......................... TECHNIK EKONOMISTA / HANDLOWIEC - psychologia biznesu ................................... TECHNIK INFORMATYK - tworzenie gier / robotyka ......................................................... TECHNIK SPEDYTOR - bezpieczeństwo wewnętrzne - ochrona osób i mienia
 • 2 Technik informatyk
  to osoba wykształcona w dziedzinie nauk komputerowych, posiadająca wiedzę i umiejętności głównie z zakresu budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, oraz przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań.
 • 3 Technik logistyk
  to nowy zawód poszukiwany na rynku polskim, ale i europejskim. Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie gospodarowania zespołami ludzi oraz zasobami materiałów, surowców, produktów i ich przemieszczania w przestrzeni i czasie w ten sposób, aby osiągnąć jak najlepszy efekt dla firmy.
 • 4 Technik spedytor
  to osoba, która organizuje transport towarów importowanych, eksportowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Swoją pracę wykonuje wykorzystując umiejętność obsługi komp uterów, telefaksów, telefonów i maszyn oraz urządzeń biurowych.
 • 5 Technik ekonomista / handlowiec
  Ekonomista to specjalista w szeroko pojętej dziedzinie ekonomii, handlu i finansów. Zajmuje się księgowością, podatkami, sprawozdawczością finansową oraz budżetem firmy. Technik handlowiec to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy, dający bardzo rozległą wiedzę i praktyczne umiejętności na wielu polach.
baner

Home

VI OŁAWSKI BIEG MATURZYSTÓW

Plakat - bieg do matury 2018

VI OŁAWSKI BIEG MATURZYSTÓW

BIEGIEM DO MATURY

Regulamin

ORGANIZATOR IV OŁAWSKIEGO BIEGU MATURZYSTÓW

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie

ul.3 Maja 18 e, tel. 71 132636

I. CEL

Popularyzacja biegania wśród młodzieży i mieszkańców powiatu oławskiego.

Integracja uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego.

Pożegnanie maturzystów „na sportowo”.

II. TERMIN MIEJSCE TRASA

1. Bieg odbędzie się 19 kwietnia 2018r. Rozpoczęcie i start na terenie Term Jakuba (basen miejski w Oławie), godz.11:00.

2. Wspólny start uczestników Biegu nastąpi o godz.11:00. Odbiór numerów startowych   u Organizatorów Biegu.

3. Długość trasy - 2 km – jest topętla z dwiema przeszkodami w parku miejskim.

4. Szczegółowa trasa biegu będzie podana przez Organizatora przed startem.

III. UCZESTNICY – ZGŁOSZENIE DO BIEGU

W VI OŁAWSKIM BIEGU MATURZYSTÓW – BIEGIEM DO MATURY 2018 mają prawo startu maturzyści szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Oławskiego zgłoszonych oficjalnie przez szkołę, posiadający zgodę do wzięcia udziału w Biegu oraz potwierdzony brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w VI OŁAWSKIM BIEGU MATURZYSTÓW – BIEGIEM DO MATURY (zgody podpisują u Organizatora przed biegiem)

IV OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystępując do udziału w biegu uczestnik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych przez ORGANIZATORÓW BIEGU w celach przeprowadzenia zawodów, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania, wydawania,odbioru nagrody.

b) opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie Internetowej ORGANIZATORÓW lub w innych publikatorach, które będą zainteresowane przekazaniem relacji z imprezy


V. KLASYFIKACJE

1. Bieg rozgrywany będzie w następujących kategoriach

NAJSZYBSZA MATURZYSTKA 2018

NAJSZYBSZY MATURZYSTA 2018

NAJSZYBSZA NAUCZYCIELKA 2018

NAJSZYBSZY NAUCZYCIEL 2018

NAJSZYBSZY VIP

VI. O kolejności końcowej decydować będzie kolejność na mecie i uzyskany czas pokonanej trasy Biegu.

Klasyfikacja będzie prowadzona dla poszczególnych kategorii oraz dla wszystkich uczestników Biegu, którzy pokonają wyznaczoną trasę.

VI. NAGRODY

1.Za zdobycie miejsc I – III w poszczególnych kategoriach każdy uczestnik otrzymuje medal oraz nagrodę specjalną.

2. Każdy numer startowy uczestniczących zawodników w Biegu bierze udział w losowaniu atrakcyjnych nagród ufundowanych przez pozyskanych przez Organizatora sponsorów Biegu.

VII. OPIEKA MEDYCZNA

1.Zapewnia organizator Biegu. Opiekę medyczną będzie sprawował ratownik medyczny.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) są zabronione pod karą dyskwalifikacji.

2. Przebywanie na trasie Biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę Biegu.

3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę Biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

4. Zawodnicy skracający trasę Biegu zostaną zdyskwalifikowani.

5. Depozyt: zawodnicy mogą zostawić rzeczy oznaczone numerem startowym, umożliwiające zdeponowanie rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy pozostawione w depozycie można będzie odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator Biegu jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie rzeczy przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.

7. Po Biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz natrysków, znajdujących się na terenie Term Jakuba. Otrzymają również posiłek regeneracyjny oraz wodę.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu, zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

9. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przeczytanie niniejszego Regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców lub opiekunów.

10. Zawodnik na mecie bez numeru startowego nie będzie sklasyfikowany.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował przed rozpoczęciem Biegu.

SREBRNA SZKOŁA

Współpraca

Projekty

Copyright © 2013. ZSP 2 w Oławie Rights Reserved.


Facebook youtube

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information